Rozvrh


Studio Harmonie se otvírá v 8:50. Bar je otevřen od 9:00.

Cvičební hodina se koná se pouze v případě účasti nejméně 3 osob.

Rezervace na skupinové lekce je možná pouze osobně nebo telefonicky na recepci studia. Další možností je rezervace lekce na základě předplatného (vhodné v případě plně obsazených lekcí).

 

Pravidla předplatného

Lekce je rezervována po zaplacení na recepci studia. Placení je možno pouze hotově – bude vystavena speciální kartička nebo se datum lekce vepíše do okénka permanentky.
Telefonické zrušení, respektive přehlášení, předplatného je možné min 6 hod. před cvičební hodinou.